Auxiliar Administratiu-iva. Temari 1. Institut Català de la Salut

27,00

Sin impuestos: 25,96

ISBN13
9788491477266
ISBN10
8491477268
Tipo
LIBRO
Páginas
302
Año de Edición
2018
Idioma
catalán
Encuadernación
Rústica
Editorial:
CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Disponibilidad:
Disponible

No puntuado
Opinar
Té a les seves mans la nova edició del Temari 1 d?Auxiliar Administratiu/iva, vàlid per a la preparació de les proves d?accés a aquesta categoria de l?Institut Català de la Salut.

El seu contingut desenvolupa el primer bloc i el tema relatiu al perfil competencial exigits en el programa oficial, publicat al DOGC de 29 d?agost de 2018, de manera rigorosa i detallada, i es completa amb un segon volum que desenvolupa els quatre darrers blocs; el volum de Qüestionaris; i el Temari i Qüestionaris Transversals.


En definitiva, es tracta de que aquest manual compleixi l?objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d?estudi i acudir a l?examen amb garanties d?èxit.Índice:


 • Tema 1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.

    • Tema 2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col?lectiva: lliure elecció d?equip d?atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l?atenció sanitària pública: la condició d?assegurat i beneficiari de l?assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d?activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.

    • Tema 3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.

    • Tema 4. Tècniques de gestió i control d?arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

    • Tema 5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L?administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d?informació a l?Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.

    • Tema 6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d?informació administrativa.

    • Tema 7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d?informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà).

    • Tema 8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació ?Moodle?, i aplicacions en línia en entorns col?laboratius); obtenció, tractament i traspàs d?informació gràfica, sonora i d?imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d?identificació dels principals tipus i formats digitals d?imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d?imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

  PERFIL COMPETENCIAL


    • Tema 1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.


Etiquetas:

-            +

Nota: No se traduce HTML


Continuar

Información

Horario:
De Lunes a Sabados: 10:00-20:30h

C/Balmes 26
08007 / Barcelona /España
[Ver mapa]

Contacto

+34 93 317 05 78
+34 93 412 27 02
alibri@alibri.cat
alibri@alibri.es