Auxiliar Administratiu/va de L´Ajuntament de Barcelona. Temari. Volum 2 (2019)

26,00

Sin impuestos: 25,00

ISBN13
9788414225400
ISBN10
8414225403
Tipo
LIBRO
Año de Edición
2019
Idioma
castellano
Encuadernación
Rústica
Editorial:
EDITORIAL MAD
Disponibilidad:
Disponible

No puntuado
Opinar

Tema 11. Les formes d?activitat administrativa de les entitats locals. L?activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicación prèvia


 


Tema 12. El segon Pla d?Igualtat d?Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l?Ajuntament de Barcelona


 


Tema 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal


 


Tema 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l?Estatut Bàsic de l?Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d?incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari


 


Tema 15. L?accés a l?ocupació pública. L?oferta pública d?ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí


 


Tema 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives


 


Tema 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica


 


Tema 18. L?Atenció al ciutadà a l?Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l?ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d?atenció al ciutadà


 


Tema 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions rbanes de Barcelona


 


Tema 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat

Etiquetas:

-            +

Nota: No se traduce HTML


Continuar

Información

Horario:
De Lunes a Sabados: 10:00-20:30h

C/Balmes 26
08007 / Barcelona /España
[Ver mapa]

Contacto

+34 93 317 05 78
+34 93 412 27 02
alibri@alibri.cat
alibri@alibri.es