Si, Acepto
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Leer más
4 de mayo

Auxiliars administratius corporacions locals de Catalunya. Temari 2

AA. VV.
Auxiliars administratius corporacions locals de Catalunya. Temari 2
Auxiliars administratius corporacions locals de Catalunya. Temari 2

Auxiliars administratius corporacions locals de Catalunya. Temari 2

AA. VV.
29,00€
Disponible

Tema 18. L?Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L?organització comarcal de Catalunya.Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La pr...
[Leer mas...]

ISBN13
ISBN10
Tipo
Páginas
Año de Edición
Encuadernación


Materias:


 • Tema 18. L?Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L?organització comarcal de Catalunya.

 • Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La provincia al règim local català. La vegueria.

 • Tema 20. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials.

 • Tema 21. El municipi: elements. El terme municipal. La població. L?empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.

 • Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La Comarca. Entitats d?àmbit territorial inferior al municipi.

 • Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d?entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

 • Tema 24. Funcionament dels òrgans col?legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d?acords. Impugnació d?actes i acords. Règim jurídic.

 • Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d?elaboració i aprovació. Les llicències. Potestad sancionadora.

 • Tema 26. La funció pública local i la seva organització. L?oferta pública d?ocupació. Sistemes de selecció.

 • Tema 27. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisicions i pèrdua. Règim d?incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social.

 • Tema 28. Els béns de les entitats locals.

 • Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. El pressupostos locals. La despesa pública local.

 • Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.

 • Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

 • Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població.

  SISTEMES D?INFORMACIÓ


    • Tema 33. Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l?administrat. Els serveis d?informació administrativa. Administració Electrònica.

 • Tema 34. El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organizació dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

 • Tema 35. L?automatització d?oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d?informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.

 • Tema 36. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica.

  MATÈRIES TRANSVERSALS


    • Tema 37. La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Consell Europeu. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea.

 • Tema 38. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 151999, de 13 de desembre. L?autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016679, de 27 d?abril.

 • Tema 39. Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Mecanismes de control.