Si, Acepto
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Leer más

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. Serveis a la Comunitat. Temari Vol. III.

46,00€
Consulte disponibilidad

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari qu...
[Leer mas...]


Descripción

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012. Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries. Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.

Tema 34 El joc infantil, eix metodològic de la intervenció en 0-6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i treball. Joc i desenvolupament. L'observació en el joc infantil: procediments i instruments. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs. El joc en els projectes recreatius infantils: excursions, festes, colònies, campaments i altres. Tema 35 Les joguines com a recurs didàctic: anàlisi i valoració de la joguina. Criteris de selecció i classificació de joguines. Adequació joguina-edat. Equipaments de joc a l'exterior. Normes de seguretat de les joguines. Les joguines i l'educació per al consum. Tema 36 Desenvolupament del llenguatge oral: teories explicatives. Factors condicionants. Llenguatge i pensament. Evolució del llenguatge fins als 6 anys. La comunicació no verbal. Importància del llenguatge en el desenvolupament integral del nen. Estratègies d'actuació i recursos. El llenguatge en el currículum de l'Educació Infantil. Trastorns més freqüents en el llenguatge de 0-6 anys i paper de l'educador. Tema 37 Expressió corporal: el gest i el moviment. Possibilitats expressives en la primera infància. Expressió corporal i desenvolupament integral del nen. L'expressió corporal en la construcció de la identitat. L'expressió corporal en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos. Tema 38 Expressió plàstica: el color, la línia, el volum i la forma. Evolució del gest gràfic de 0 a 6 anys. El desenvolupament integral i l'expressió plàstica. L'expressió plàstica en el currículum de l'Educació Infantil. La creativitat i l'expressió plàstica. Estratègies d'actuació. Criteris de selecció de recursos. Tema 39 Expressió musical: el so, el silenci i el ritme. La música en les activitats infantils. L'educació vocal en els primers anys. Les audicions. Expressió musical i el desenvolupament integral. L'expressió musical en el currículum de l'Educació Infantil. Estratègies d'actuació i recursos. Tema 40 Literatura infantil: gèneres i criteris de selecció. El conte: el seu valor educatiu. Tractament d'un conte: tècniques de narració. Gèneres de contes. Activitats a desenvolupar a partir dels recursos literaris. Literatura i globalització. El racó dels llibres. Tema 41 La intervenció social. La intervenció en integració i marginació social: concepte i teories. Marc històric. Situació actual a Espanya i en la Unió Europea. Àmbits d'aplicació: individuals i socials. Tema 42 Àmbits professionals de la Integració Social. Ocupacions, funcions, valors, capacitats i actituds. Equips interdisciplinaris. Normes d'higiene i seguretat. Procediments d'aplicació. Tema 43 Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: planificació i organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials. Tema 44 Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Autonomia i detecció de les necessitats de les unitats de convivència. Situacions greus de risc: les seves causes i efectes. Processos d'intervenció per a la seva inserció social. Tema 45 Projectes d'intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d'intervenció familiar. La seva avaluació. Tema 46 Principals recursos per a la intervenció en les unitats de convivència: l'ajuda a domicili, situacions que la provoquen. L'educació familiar en els àmbits del consum, de la salut i de la gestió econòmica. Tractament de les dificultats de relació familiar entre els seus components: pares, parella i fills. Suport personal. Pautes per a la resolució de conflictes. Tema 47 Ajudes tècniques per a la vida quotidiana, segons tipus de carència o necessitat: característiques, usos, criteris i possibilitats d'adaptació. Habitatge: característiques generals i instal?lacions de risc. Pautes i normes de seguretat. Disseny de l'organització d'un domicili en un cas de discapacitat. Procediments de supervisió dels auxiliars d'ajuda a domicili i dels no professionals. Tema 48 Programes d'habilitats socials i autonomia personal: fases i recursos. Avaluació i seguiment. Aplicació en els diferents col?lectius susceptibles d'intervenció. Tema 49 Inserció ocupacional: concepte. Marc legal. Respostes del món laboral i formatiu en la societat actual. Sectors amb especial dificultat: menors, marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Iniciatives, programes i projectes actuals.

Características

ISBN13
ISBN10
Tipo
Páginas
Año de Edición
Idioma