Yes, I accept
This website uses cookies to obtain statistical data on the navigation of its users. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. Read more

Equacions diferencials. Problemes resolts

Leseduarte Milan, M.Carme
Equacions diferencials. Problemes resolts

Equacions diferencials. Problemes resolts

Equacions diferencials. Problemes resolts

Leseduarte Milan, M.Carme
13,20€
Avalaible

La resolució de problemes és una metodologia activa d'aprenentatge que estimula l'adquisició de coneixements i, alhora, ajuda a desenvolupar competències. Al món de l'enginyeria es fan servir models matemàtics on apareixen de forma natural lesequacions diferencials. Atès el nou...
[Read more]

Publisher
ISBN13
ISBN10
Type
Pages
Published
Language
Bookbinding


Subjects:

La resolució de problemes és una metodologia activa d'aprenentatge que estimula l'adquisició de coneixements i, alhora, ajuda a desenvolupar competències. Al món de l'enginyeria es fan servir models matemàtics on apareixen de forma natural lesequacions diferencials. Atès el nou paradigma de l'ensenyament universitari, amb menys hores de classe presencial i més èmfasi en l'aprenentatge autònom, ens ha semblat oportú oferir una col·lecció de problemes resolts d'equacions diferencials per tal que els estudiants disposin de models de problemes que els serveixi de guia en el moment que n'hagin de resoldre altres de similars. A més dels exercicis resolts, s'ha inclòs un recull d'exercicis per resoldre (amb les seves solucions respectives) amb la finalitat de consolidar l'aprenentatge de cada tema.