Si, Acepto
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Leer más

Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud. Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient / Estrategias lingüísticas para mejorar la comunicación con el paciente

Estopà, Rosa / Aa. Vv.
Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud. Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient / Estrategias lingüísticas para mejorar la comunicación con el paciente
Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud. Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient / Estrategias lingüísticas para mejorar la comunicación con el paciente

Comunicació, llenguatge i salut / Comunicación, lenguaje y salud. Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient / Estrategias lingüísticas para mejorar la comunicación con el paciente

Estopà, Rosa / Aa. Vv.
20,00€
Disponible

El diagnòstic o la sospita d?una malaltia genera un impacte emocional important en els persones i en els seus familiars. En moltes ocasions els pacients s?enfronten a barreres comunicatives en les interaccions amb els professionals de la salut que els atenen. Les raons són de diversa naturalesa: cognitives, lingüístiques, psicològiques, cultur...
[Leer mas...]

Editorial
ISBN13
ISBN10
Tipo
Páginas
Año de Edición
Idioma
Encuadernación

El diagnòstic o la sospita d?una malaltia genera un impacte emocional important en els persones i en els seus familiars. En moltes ocasions els pacients s?enfronten a barreres comunicatives en les interaccions amb els professionals de la salut que els atenen. Les raons són de diversa naturalesa: cognitives, lingüístiques, psicològiques, culturals. Intentar analitzar els problemes i cercar solucions és un pas endavant cap a la millora de la qualitat de vida de tot ciutadà.

COMUNICACIÓ, LLENGUAJE I SALUT: Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient presenta les conferències i ponències de la Jornada HEALTHCOM-19, celebrada en el marc del projecte JUNTS (RecerCaixa 2015. Avancem amb la ciència. ACUP i Obra Social ?La Caixa?) i organitzada pel grup IULATERM. El coneixement especialitzat es vehicula en els actes comunicatius, orals com ara una visita mèdica o escrita com ara un informe mèdic, a través del llenguatge i sobretot a través de la terminologia. La mirada de lingüistes, terminòlegs, traductors, mediadors, especialistes en comunicació és la que predomina en els treballs d?aquesta edició del HEALTHCOM.

El diagnóstico o la sospecha de una enfermedad genera un impacto emocional importante en los personas y en sus familiares. En muchas ocasiones los pacientes se enfrentan a barreras comunicativas en las interacciones con los profesionales de la salud que los atienden. Las razones son de diversa naturaleza: cognitivas, lingüísticas, psicológicas, culturales. Intentar analizar los problemas y buscar soluciones es un paso adelante hacia la mejora de la calidad de vida de todo ciudadano.

COMUNICACIÓN, Lenguaje Y SALUD: Estrategias lingüísticas para mejorar la comunicación con el paciente presenta las conferencias y ponencias de la Jornada HEALTHCOM-19, celebrada en el marco del proyecto JUNTOS (RecerCaixa 2015. Avanzamos con la ciencia. ACUP y Obra Social "La Caixa ") y organizada por el grupo IULATERM. El conocimiento especializado se vehicula en los actos comunicativos, orales tales como una visita médica o escrita como un informe médico, a través del lenguaje y sobre todo a través de la terminología. La mirada de lingüistas, terminólogos, traductores, mediadores, especialistas en comunicación es la que predomina en los trabajos de esta edición del HEALTHCOM.

The diagnosis or suspicion of an illness generates an important emotional impact on people and their relatives. On many occasions patients face communicative barriers in the interactions with the health professionals they serve them. The reasons are of different nature: cognitive, linguistic, psychological, cultural. Trying to analyze the problems and look for solutions is a step towards the improvement of the quality of life of every citizen.

COMMUNICATION, LANGUAGE AND HEALTH: Linguistic strategies to improve communication with the patient present the conferences and presentations of the HEALTHCOM-19 Day, held in the framework of the JUNTS project (RecerCaixa 2015. We move forward with science. ACUP and Obra Social "La Caixa ") And organized by the IULATERM group. Specialized knowledge is used in oral communication, such as a medical or written visit, such as a medical report, through language and especially through terminology. The look of linguists, terminologists, translators, mediators, communication specialists is the one that prevails in the work of this edition of HEALTHCOM.