Si, Acepto
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Leer más

Personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part específica (2020)

Personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part específica (2020)

Personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part específica (2020)

Personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part específica (2020)

40,00€
Disponible

BLOC 1. Marc normatiu i competències professionals Tema 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d?educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d?ordenació pedagògica).Tema 2. Marc normatiu de la pràctica educativa d...
[Leer mas...]

Editorial
ISBN13
ISBN10
Tipo
Páginas
Año de Edición
Idioma
Encuadernación


Materias:

BLOC 1. Marc normatiu i competències professionals


 


Tema 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d?educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d?ordenació pedagògica).


Tema 2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d?educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s?estableix l?ordenació dels ensenyaments del segon cicle d?educació infantil i Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d?avaluació del segon cicle educació infantil.


Tema 3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d?octubre, de l?atenció educativa a l?alumnat en el marc d?un sistema educatiu inclusiu (objecte, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l?atenció educativa dels alumnes).


Tema 4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació Infantil. Les relacions amb l?infant i amb la comunitat educativa. El treball en equip.


 


BLOC 2. Sobre l?educació infantil


 


Tema 1. Espai, temps i materials. L?organització de l?espai, el temps i els materials al segon cicle d?educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució.


Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants


 


Tema 2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d?educació infantil: treball per racons, ambients d?aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d?aplicació. Contribucions de l?ús de la tecnologia digital al treball globalitzat.


Tema 3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar.


Importància d?aquests processos en la qualitat educativa del parvulari


 


Tema 4. La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d?adaptació a l?escola. Relacions entre la família i l?equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació.


Tema 5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.


Tema 6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l?infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.


Tema 7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d?educar ciutadans creatius.


Tema 8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l?aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa.


 


Desenvolupament físic i cognitiu


 


Tema 9. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l?infant del segon cicle d?educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l?esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa.


Tema 10. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l?infant del segon cicle d?educació infantil . Evolució del pensament la percepció, l?atenció, la memòria. Intervenció educativa .Evolució en el coneixement de l?entorn.


 


Desenvolupament personal i social


 


Tema 11. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l?infant del segon cicle d?educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació de l?infant. Intervenció educativa.


Tema 12. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d?educació infantil. El treball col·laboratiu a l?aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d?activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l?alumnat del segon cicle d?educació infantil.


Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges


 


Tema 13. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l?infant. Elements afavoridors d?aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.


Tema 14. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l?infant del 2n cicle d?educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l?infant.


Tema 15. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l?infant del 2n cicle d?educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.


BIBLIOGRAFIA